Referater: Medlemsmøder

Referat af medlemsmøde 02.10.2022¸.pdf

Medlemsmøde 30. juni 2019: Referat fra mødet

Medlemsmøde sommer 2017: Referat fra medlemsmødet 17.08.2017

Medlemsmøde forsommer 2017: OFs fortsatte arbejde med vedtægterne

Bestyrelsen havde indkaldt til medlemsmøde med henblik på, at få drøftet OFs nuværende vedtægter, samt diskutere fremtidige ændringer med afsæt i hovedforeningens udkast.

En lokal arbejdsgruppe i OF Kvistgård havde udarbejdet nogle ændringsforslag forud for mødet. Disse blev præsenteret og gennemgået på medlemsmødet.

Som baggrund for ændringsforslagene havde gruppen udarbejdet en begrundelse. Læs den her: Begrundelse for og overordnede principper bag de foreslåede ændringer af vedtægter

Grupppens ændringsforslag er at finde her: Forslag til vedtægtsændringer

Næste medlemsmøde er den 6. august i klubhuset.

Vel mødt!

Medlemsmøde sommer 2015: Ikke afholdt

Medlemsmøde sommer 2014

Medlemsmøde sommer 2013