De Grønne i området

Juli 2018

HAVEAFFALD BLIVER TIL KOMPOST!

Har du ikke tid eller plads til selv at kompostere dit haveaffald, kan du aflevere det to steder i OF.

Når der er fyldt op, hentes haveaffaldet til Skibstrup Genbrugsplads. Derfra får vi et par læs gratis kompost årligt, men OF betaler kørslen.

Vores lokale haveaffaldspladser er indtil videre et forsøg. Om denne bekvemme ordning fortsætter afhænger af dig!

Vores grønne mænd bruger meget af deres kostbare tid på at flytte haveaffald, der spærrer indgangen eller ikke er lagt op bagfra, men bare lagt tilfældigt – og fjerne ting, der ikke hører hjemme i kompost.

Følg derfor nedenstående enkle retningslinier – er du i tvivl, når du står på pladsen: læs skiltet ved indgangen over for fælleshuset.

HAVEAFFALDSPLADSER:

Over for fælleshuset – indgang ved glas- og papircontainerne. Her er flere muligheder for at finsortere haveaffaldet. Her ligger også den nye kompost

I C-området, ved stien gennem skoven. Sydfra: indgang mellem C25 og C48. Nordfra: indgang mellem C23 og C26

SÅDAN UDNYTTER DU BEDST HAVEAFFALDSPLADSERNE

Gå helt ind og fyld pladsen op bagfra – følg prioriteringerne på tegningen

Brug den gule greb eller dine havehandsker til at lægge oven på bunkerne

Fyld op indtil 2 meters højde

Tip ikke trillebøren ved hegnene

Kør helt ind med græsafklip og læg det op på bunkerne

Læs ikke trailer af ved indgangen til pladsen – bær helt ind på bunkerne

Har du et stort, uhåndtérligt læs på traileren: kør til Skibstrup Genbrugsplads, der er en læsserampe, hvor traileren kan tippes

OBS: Potter, poser, net o.l. af plastik kan ikke komposteres!

Sten og fliser lægges på Nobels Plads

(den vestligste del af B-området)

På pladsen ved fælleshuset samles grene til Sankt Hans-bålet. Læg dem venligst med den tykke ende udad, så er de nemmere at flytte

Her ligger også stammer og tykke grene til brænde og optænding – tag gerne!

IKKE ALLE HAR KRÆFTER TIL AT LÆGGE HØJT OP PÅ BUNKERNE

HJÆLP HINANDEN OG DE GRØNNE MÆND OG GIV ET NAP MED,

NÅR DU ALLIGEVEL ER DER!

Venlig hilsen

De grønne mænd og bestyrelsen

 

 

  IMG_5873IMG_5871IMG_5872
21.05.17

De grønne i området opfordrer alle til at afhente en del af stammen fra et nyligt nedlagt træ på fodboldbanen. Derudover er der flis til afhentning ved grenpladsen ved klubhuset samt i C-området.

God sommer!

 

HAVEAFFALD juli 2016

Nyder du også muligheden for at komme af med dit haveaffald – i hele sæsonen?? 

Kære alle sammen.

Vi har i år valgt at lave en forsøgsordning angående haveaffald; Vi kan komme af med det af vores haveaffald der bugner mest i vores haver, udenfor haveaffalds-afhentningsdagene, som I kan se i kalenderen.

Men, desværre er der rigtig mange, som dumper deres haveaffald i indgangen – hvilket gør det umuligt for de næste at komme ind på området med deres haveaffald. Det tog 3 mand samtlige fællesarbejdstimer at flytte haveaffaldet længere ind på affalds-området og alligevel gik der ikke mere end et par dage – så var indgangen fyldt igen!

Den store brug af haveaffalds-området vidner om et behov blandt medlemmerne. Men, denne ordning bliver kun en permanent løsning, hvis vi i fællesskab kan holde indgangen fri, og fylde op bagest på pladsen (bag containerne ved den store parkeringsplads og klubhuset) – og IKKE spærre indgangen.

Indgangen skal holdes fri for haveaffald, som den er lige nu, – se nedenstående billede.

Sådan skal det se ud

Bestyrelsen evaluerer forsøgsordningen til efteråret i samarbejde med de Grønne.

Tak. På vegne af Bestyrelsen og De Grønne.

 

BRÆNDE oktober 2014

Mangler du brænde? Nu kan du købe et vognlæs brænde af de Grønne for 200 kroner. Ring til Henrik på 2876 3911 for nærmere aftale.

 

KOMPOST august 2014

Så er der kompost til fri afbenyttelse – Se mere under “Bestyrelsen” < “Nyt fra bestyrelsen”.

/ MVH Bestyrelsen og de Grønne