Lån trailer

Det er gratis for medlemmer at låne foreningens trailer. Lån af trailer er på eget ansvar. Foreningen står for drift og vedligehold af traileren men i fald, men påfører man traileren skader, er man selv ansvarlig for udbedring og erstatning.

Traileren kan lånes i foreningens sæson, der strækker sig fra vandåbning til vandlukning. Den står om sommeren parkeret ved fælleshuset. Resten af året står den normalt på Nobels Plads.

Man reserverer traileren i vaskehuset, hvor der ligger en kalender, hvor man skriver navn, parcel og tidspunkt, man ønsker at låne traileren. Husk at skrive i bogen, hvis der er noget der skal repareres.

Nøglen til traileren ligger i vaskehuset.