Ansøgning om nytilbygning eller ombygning

Byggetilladelse ved ny- eller ombygning: Overvejer du at bygge til eller bygge om? Følg da nedenstående, så du sikrer, at dine ændringer er lovlige og i tråd med vores regler.

Dit byggeri skal følge de regler, som er nedfældet i deklarationen. Deklarationen er under revidering, men indtil en ny er udformet og tinglyst, er det den der linkes til her, som gælder: Deklaration.


Procedure for indlevering af ansøgning

Du skal følge en anden procedure for indlevering af ansøgning, end den der står i den gældende deklaration (opdateres i den kommende):

Vurdering af medlemmers ansøgninger om byggetilladelse foretages i dag af OFs administration i Gothersgade, og koster 300 kr pr sag, som trækkes automatisk. Alle medlemmer skal derfor sende byggeansøgninger med relevante papirer og tegninger til of@of-fritid.dk.

Der skal ikke søges tilladelse til legehuse eller drivhuse, når de overholder deklarationen ang max størrelse.

Udfyld og vedlæg nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgning om byggetilladelse

Det er vigtigt at ansøgninger indeholder følgende, som vedlægges ansøgningsskema:

  • Målfast tegning, med tydelig placering af alle bygninger.
  • Udhus (anneks) skal være markeret med ”udhus”
  • Angivelser af samlet areal på dine bygninger, før og efter byggeri.
  • Samt del-areal på de enkelte bygninger.
  • Tydelig præcisering af, hvad der er eksisterende og nyt byggeri. Fx med forskellige farver, hele vs. stiplede linjer, eller andet.
  • Separate tegninger af byggeriet set fra syd, nord, øst og vest.
  • Højder, afstand til skel etc skal fremgå, så projektet kan vurderes ifht deklarationen (læs den grundigt)

MVH Bestyrelsen