Samletanke – regler og blanketter

Opdateret marts 2021

Procedure ved samletanke

Kære andelshaver.

Hvis du overvejer at få etableret en samletank på din grund, er der nogle særlige regler og retningslinjer som du bør være opmærksom på. Det er ulovligt at påbegynde arbejdet før end du har fået godkendelse fra lokalbestyrelsen. Sker det, kan det betyde at den etablerede samletank skal fjernes.

Lokalbestyrelsen tjekker at dine papirer er i orden, og sender dem til Hovedforeningen, som sikrer kommunens godkendelse.

Læs først reglerne her: OFK Regler for Samletank-2022.pdf

Som du kan se af reglerne og af teksten i nedenstående ansøgningsskema, skal vi have tre dokumenter fra dig:

DOKUMENT ET:

En målfast grundplanstegning, hvorpå der fremgår tankens og bygningers placering, materialevalg samt rørføring. Man skal kunne se afstand til vej og skel, samt indgangene til grunden. Dette for at man kan vurdere, om samletanken kan tømmes efter reglerne.

Der skal være underskrift på tegningen af en autoriseret kloakmester, som herved attesterer at alle regler er overholdt. Se et eksempel her.

Vi anbefaler at du kontakter et af de to firmaer, som er vant til at lave tegninger og nedsætte tanke i foreningen:

Birkegårds Kloakservice 49 75 85 60 eller Kathøj Kloakservice 49 75 86 50

Når du skriver til bestyrelsen, skal du udover ovennævnte tegning også udfylde og medsende begge nedenstående dokumenter. Begge skal være underskrevet af dig selv og en autoriseret kloakmester:

DOKUMENT TO: Ansøgning om etablering af Samletank

DOKUMENT TRE: Kontrakt vedr. tømning af samletank

Bemærk:

Du har ret til at indgå aftale om køb og nedsætning af tank med et andet firma, end et af de ovenstående.

Med hensyn til tømning har du også frit valg med hensyn til hvilken autoriseret kloakmester, der tømmer din samletank. Tidligere skulle medlemmer bruge enten Birkegårds Kloakservice eller Kathøj Kloakservice, men det er ikke længere tilfældet.

April 2016/

SKAL DU ETABLERE SAMLETANK? OG VIL DU DELE UDGIFTEN?

Du er meget velkommen til at skrive til bestyrelsen, hvis du ønsker at slå et opslag op på opslagstavlen i forbindelse med etablering af samletank eller andet

På forhånd tak,

DE GRØNNE

Når du går fra stophane til målerbrønd – se her hvordan du skal forholde dig

Målerbrønd info-og-guide

Når sæsonen går på hæld, og du skal lukke for vandet – og igen når sæsonen starter, er der her praktiske råd og vejledning

Guide til lukning og åbning af vand i OF