Syn af parcel samt salg og overdragelse

Står du og skal sælge dit hus? Læs da denne Procedure for salg og overdragelse af parcel.

Dit hus skal synes for at kunne overdrages, det skal det også fx hvis en anden person skal med på andelsbeviset. En overdragelse kan ikke ske, før huset er synet og godkendt. Det er bestyrelsen der syner huset (i fremtiden vil dette dog blive udliciteret, ligesom andre foreninger har gjort). Vær opmærksom på at der kan gå op til 2 måneder inden alt papirarbejde er afsluttet.

Finder man ved syn dele af byggeriet der ikke overholder deklarationen, skal der rettes op på dette, før en overdragelse til køber kan finde sted.

Tegningerne over grunden og placering og størrelse af bygninger skal være opdaterede, før der kan ske en overdragelse.

Når ovenstående er i orden og parcellen er godkendt til salg efter syn, underskriver bestyrelsen en Erklæring ved salg, og sender denne til Hovedforeningen i Gothersgade, som tjekker tegninger og fotos og reagerer til bestyrelsen, hvis de har spørgsmål.

Ved synet tages også fotos af grunden og bygninger. Køber får tilsendt fotos og opdaterede tegninger. De skriver under på, at de er indforståede med, hvordan parcellen fremtræder fremstår overtagelse. Hvis sælger fx har måttet reducere størrelsen på en bygning inden salg, erklærer køber således, at de agter at bruge fx en overdækket terrasse med den udformning af overdækning, som er godkendt ved syn.

Før du kontakter bestyrelsen for et syn, skal du:

Du er også altid velkommen til at ringe til OF Gothersgade på telefon nummer: 3313 5870 eller på mail: of@of-fritid.dk

MVH Bestyrelsen