Deklaration

Gældende deklaration:Deklaration

Revideret og tinglyst i 2021 (§ 5 ang hushøjde) som vedtaget på tidligere generalforsamling.