AKTUELT

Her kan du læse vigtige aktuelle informationer og finde oplysninger om foreningens fællesaktiviteter. De vil også fremgå af kalenderen, som dog pt ikke fungerer – så følg med her indtil der kommer en ny kalenderfunktion på siden.

Kontingentstigning

Kære medlemmer.
Der blev på bestyrelses mødet d. 16/11-23 vedtaget en kontingentstigning på 500 kr. om året pr. parcel, på baggrund af de generelle prisstigninger.

Nuværende lokalkontingent for de store parceller
kr. 1.350,00 + stigningen i 2024 kr. 125,00 =kr. 1.475,00  pr. kvt. I 2024

Nuværende lokalkontingent for de små parceller
kr. 675,00 + stigningen i 2024 kr. 62,50 =kr. 737,50 pr. kvt. I 2024

Desuden vil vi informere om at grundet opdatering af hjemmesiden, vil www.of-kvistgaard.dk være lukket ned fra d. 18/12- 24/12.

I ønskes alle en glædelig jul fra bestyrelsen.

Affaldscontainere

For at forberede til sæsonlukning ’23 begynder de Grønne at fjerne containerne fra pladserne i A, B og C.

Dette sker fra mandag d. 23/10 

Benyt venligst helårspladsen ved fælleshuset hvis den container, du skal bruge, ikke er der. 

Vi lukker for vandet den 31/10-2023 kl. 16:00.

Luk for din egen stophane inden OF lukker for hele området. For din egen skyld så få luftet ud i dine
rør, så du undgår at rørene springer i løbet af vinteren. Se her guide: Guide-til-lukning-og-aabning-af-vand-i-OF.pdf

Toiletterne v. Fælleshuset kan ikke anvendes grundet tilstoppelse. Når sedlen på døren er fjernet kan de igen benyttes. Vi håber på, at vi får problemet løst mandag den 26. juni.

AFBRÆNDINGSFORBUD SOMMER HELSINGØR KOMMUNE

Læs her hvad det betyder, og hvordan du skal forholde dig til afbrændingsforbudet: Afbraendingsforbud.pdf

ÅBNING AF VAND I SÆSON 2023 

Der åbnes for vandet lørdag d. 1. april kl 10.00.

Vi gør opmærksom på, at hvis der er frost forude, flyttes datoen til lørdagen efter, samme tid. 

Husk at se/lytte til din nabos stophane. Hvis der kommer en hvæsende lyd, kan
det betyde at der er en utæthed og der siver vand ud.
Du må gerne gå ind i en have, hvis du hører noget, dette mindsker vores
vandspild.

Luk for stophanen (hvis mulig) og skriv derefter til bestyrelsen på
info@of-kvistgaard.dk der vil kontakte medlemmet.
Da C-området er de sidste på vandlinjen, går der noget tid, inden der kommer fuldt
tryk på vandet.

Søndag d. 2. april kl. 10.00 ved fælleshuset.

Vi mødes ved fælleshuset og deler os op i grupper til gennemgang af de forskellige
afdelinger, jo flere jo bedre.
Der afkrydset på kortet hvilke haver man har kontrolleret.
Hvis der ikke er adgang (lås på) eller man ikke kan finde stophanen, skal dette
skrives med et minus.
Der bliver ligeledes d. 1. april også tændt for det varme vand / vaskeri og bad.

Info fra Bestyrelsen

Generalforsamling 2023 afholdes d.18. marts kl 10.00 – ? Kvistgård idrætsforening. Reerstrupvej 2.

Dato er udmeldt i overensstemmelse med Of fritids vedtægter i julebrevet d. 8/12 2022 af Formandskabet.

Forslag til generalforsamling: Skal være bestyrelsen i hænde senest d.16. februar 2023 kl. 12.00 

            På valg i Ulig år: Kasser, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

SÆSONLUKNING_2022-og-2023.

Syn af huse

Der vel være mulighed for syn af huse den 5. februar 2023 mellem 11.00 og 13.00

Ønske om syn en af disse dage bedes sendt til bestyrelse senest en ug før det ønskede syn.

29. oktober 2022

Vandet er atter rent , det kan igen bruges uden at skulle koges

VAND

27. oktober 2022

Vandforurening: Anbefaling om at koge drikkevandet

lukning-for-vandvarmer-i-vintersaesonen-2022_202

Lukning af containerpladser for sæsonen

Den 31.10.22 fjerner vi samtlige containerne ude på pladserne, således at der kun står 2 stk. containerne til restaffald på pladsen ved Fælleshuset.

Containerpladserne vil blive åbnet igen ved sæsonstart.

Vh Bestyrelsen

Vandlukning 31. oktober 2022

  1.  Husk at lukke for eget vand samt udluftning af rør senest den 30. oktober for at undgå frostsprængninger mm. 

      2.  Der lukkes for baderum pga. elprisernes himmelflugt

      3. Der lukkes også for vaskeriet. 

      4.  Vand til kaffen, kan tappes fra hanen bag fælleshuset. 

      5.  Dagrenovation containere ved fælleshuset tømmes som normalt. 

Tak for en god og dejlig sæson 2022. 

Storskrald 29. & 30 oktober 2022

Så er der bestilt to styks containere til udsmidning af storskrald. 

Husk at tanken bag skraldedagen er, at der skal være plads til, at de som IKKE har anhængertræk og adgang til en trailer, skal kunne komme med skrald i deres trillebøre, og hvad der ellers kan bæres. 

Du skal altså selv køre på genbrugspladsen med store portioner byggeaffald og andet stort affald. 

Forbudt affald

Der må ikke smides EL-artikler(alt med ledninger og el-udtag), maling eller andet giftigt affald i containerne.  

Der vil i videst muligt omfang, være vagter ved containerne, så alt kommer til at foregå i  god ro og orden.  

Stiller du affald ved siden af containerne, fordi du tænker, at der er nogen, der gerne vil have det, og det ikke bliver taget af andre, skal du selv fjerne det senest søndag klokken 15.00.

Gør plads til containerne

Containerne ankommer fredag den 28.oktober. De skal stå på p-pladsen ved Fælleshuset, så du skal parkere andre steder den dag. De bliver afhentet igen mandag den 31.november.

Vi benytter vi os som sædvanligt af firmaet HC container A/S.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

OBS!!! indkaldelse til medlemsmøde i link nedenunder.

Indkaldelse-til-medlemsmoede-2.-oktober-2022.pdf

Materiale ved. medlemsmøde findes under “nyt fra bestyrelsen”

Der er nu installeret en hjertestarter i OF Kvistgård.

Den er lokaliseret mellem toiletdørene i fælleshuset.

Her kan du se en lille video om hvordan man bruger hjertestarter

Vi håber ikke den kommer i brug.

—————————————————————————————————————————————————————–

HUSK !!!Fællesarbejdsdag den 3. september 2022.

Vi starter kl 9 med kaffe og brød i fælleshuset, derefter fordeling af arbejdsopgaver. Der er skal males, graves og ryddes op. Vi slutter kl 13 som vi plejer med pølser på gril.
Glæder os til at se så mange som mulig.
Vh bestyrelsen.

caféen er aflyst på fredag 1. juli 2022

Den 26. juni 2022

Toiletter, vaskeri & potipoti er desværre lukket pga. forstoppelse.

Forhåbentlig kommer slamsugeren i morgen, mandag.

den 29. maj 2022

I løbet af kommende uge, begynder arbejdet med at lægge lergrus på stierne. Der bliver lagt en bunke på den store p-plads. Lad venligst bunken ligge. Fortæl det gerne videre, tak:) 

Erik er nu færdig med at jævne pladsen bag Fælleshuset.

Vh

Bestyrelsen

Info vedrørende affaldssortering

Bestyrelsen er i dialog med Helsingør Kommune omkring en ekstra plast-container til samtlige pladser i foreningen og om en ekstra pap-container til pladsen ved Fælleshuset.

Hvis alle nøjes med at benytte containerne til hverdagsaffald, er der rigelig plads. 

Har man plast, der ikke kan komme i containeren, skal det på Skibstrup.

Store papkasser ligeledes. 

Containerne er ikke til storskrald. 

Med almindelig omtanke, kan det sagtens fungere. 

Man må ikke lægge affald ved siden af containerne, da ingen rydder op efter dem, der gør. Kun rotterne. 

Husk Café komsammen i fælleshuset

I finder datoerne i kalenderen

Foreningen giver kaffe og the, samt en småkage.

I er velkomne til at medbringe egne kagekreationer, samt vin og øl.

Hvis i har lyst, kan i tænde op i grillen, foreningen har kul.

Medbring gerne en gæst.

Hilsen Caféudvalget

FÆLLES ARBEJDSDAG Lørdag den 7/5 2022 kl. 9.00

9.00 Morgenkaffe m. boller

9.15 Gruppeindeling

Vi afslutter dagen med Pølser & brød kl. ca. 13.00

Storskrald lørdag den 30.4-22 & søndag den 1.5-22 fra kl. 9.00-15.00

Der er bestilt 3 containere som vi plejer. I kan komme af med rester fra forårsoprydningen og andet affald, som i har gemt til denne lejlighed.

El-artikler (ting med ledning og elektriske installationer) køleskabe, byggeaffald og giftigt affald (fx. malerrester) skal i selv skille jer af med.

Containerne er kun åbne i dette tidsrum. Vær opmærksom på, at der skal være plads til containerne på den store parkeringsplads fra fredag den 29.4!

Husk, foreningen har en trailer, som i frit kan låne-under ansvar:)

Vandåbning d. 26. marts 2022

Der åbnes for vandet efter GF d. 26. marts, og d. 27. marts kl. 12 mødes vi ved Fælleshuset for at gå en runde og tjekke utætheder og stophaner. Bestyrelsen opfordrer alle til at hjælpe, så går det hurtigt, og vi kan mindske eventuelt vandspild.

Generalforsamling 26. marts 2022

Der kommer mere info. Normalt starter GF kl 10.00

VIGTIGT i forbindelse med vandlukning 1 november 2021

Kære alle, her er lidt MEGET vigtig information i forbindelse med vandlukning. Det er vigtigt at man får lukket for egen stophane, inden vi lukker for vandet på foreningens store stophane d. 1. november. På den måde kan man kontrollere, om ens egen stophane virker. Det kan man ikke efter foreningens stophane er blevet lukket, og det kan i værste fald medføre vand og vandskader ved vandåbningen. Det sker hvert år, og så er vi nødt til at gå rundt og tjekke samtlige 201 stophaner for ikke at få et stort vandspild foreningen. Sidste år havde vi et kæmpe vandspild i forbindelse med vandåbningen. Hvis du opdager at din stophane ikke virker, så skriv til bestyrelsen på info@of-kvistgaard.dk

Bedste hilsner bestyrelsen og god vandlukning!

Vandlukning 1. november 2021

1. Husk at lukke for eget vand samt udluftning af rør forinden dennne dato for at undgå frostsprængninger mm. 

2. Der lukkes også for vaskeriet. 

3. Vand til kaffen, kan tappes fra hanen bag fælleshuset.

 4. Der vil stå tre dagrenovation containere ved fælleshuset som tømmes som normalt. 

Tak for en god og dejlig sæson 2021. 

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Storskrald 30 & 31 oktober 2021

Så er der bestilt tre styks containere til udsmidning af storskrald. 

Husk at tanken bag skraldedagen er, at der skal være plads til, at de som IKKE har anhængertræk og adgang til en trailer, skal kunne komme med skrald i deres trillebøre, og hvad der ellers kan bæres. 

Du skal altså selv køre på genbrugspladsen med store portioner byggeaffald og andet stort affald. 

Forbudt affald

Der må ikke smides EL-artikler(alt med ledninger og el-udtag), maling eller andet giftigt affald i containerne.  

Der vil i videst muligt omfang, være vagter ved containerne, så alt kommer til at foregå i  god ro og orden.  

Stiller du affald ved siden af containerne, fordi du tænker, at der er nogen, der gerne vil have det, og det ikke bliver taget af andre, skal du selv fjerne det senest søndag klokken 15.00.

Gør plads til containerne

Containerne ankommer fredag den 30.oktober. De skal stå på p-pladsen ved Fælleshuset, så du skal parkere andre steder den dag. De bliver afhentet igen mandag den 1.november.

Vi benytter vi os som sædvanligt af firmaet HC container A/S.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Havevandring 26. september fra kl. 13.00

Havevandring er et havesoigneringstjek for at sørge for at hække er klippede og stier fremkommelige, at der er synligt husnumre på parcellen og den slags. Bestyrelsen tager en runde, og man behøver ikke være hjemme.

Storskrald 30/31 oktober 2021

I weekenden 30/31 oktober kan man komme af med sit storskrald. Der vil være containere oppe ved Fælleshuset, som er åbne mellem 9.00-15.00

Kommende MØD BESTYRELSEN 26 september 2021 kl 10.00-11.00

Kommende bestyrelsesmøde 7 oktober 2021

12. september 2021 Mød bestyrelsen kl 10.00

Næste Mød bestyrelsen er 12. september kl. 10.00, hvor du kan stille spørgsmål og også få synet dit hus efter kl 10., hvis du laver en aftale.

2. september 2021 Haveaffald

Der bliver hentet haveaffald i uge 36.

12. september 2021 – bestyrelsesmøde

Kommende bestyrelsesmøde er 12. september – flyttet fra 8. september.

14. august 2021 vaskeri er åbent igen

Så åbner vaskeriet igen d. 14. august. Det kører som før mobilepay systemet blev indført. Det vil sige, man kan reservere tid i bogen, der ligger i vaskeriet. Max 2 timer ad gangen og kun maskine 1 og 2. Maskine 3 er den såkaldte joker maskine for de spontane.

12. & 13. august 2021 er vaskeriet lukket

Vaskeriet lukkes to dage 12. og 13. august for at den nye vaskemaskine kan blive installeret.

14. august 2021- fælles arbejdsdag kl 9.00 – 13.00

Så er der fællesarbejdsdag i foreningen. Kom og hjælp og mød dine naboer. Sidste gang var der 11 fremmødte – det skal meget gerne flere, så vi kan løfte opgaverne i flok. Vi mødes ved Fælleshuset klokken 09.00, hvor der er morgenmad og kaffe. Så fordeles opgaverne og bagefter tænder vi op i grillen og spiser frokost sammen.

Bedste hilsner Bestyrelsen

1. august 2021- arbejdet på Noebels Plads er færdiggjort

Så kan man igen parkere og bruge Nobels Plads.

31 juli 2021 – husk coronapas til Generalforsamlingen

Afhængig af verjret kan det være vi skal være indendørs, og vi må gerne være mange mennesker samlet, men det er rigtig godt, hvis vi passer på hinanden og har sørget for at tage en test inden, hvis man ikke er vaccineret.

30. juli & 2. august 2021 bliver der hentet haveaffald

På fredag d. 30. juli og mandag d. 2. august bliver der hentet haveaffald. Der er godt fyldt op på pladserne i denne tid, særligt yderst. Så en opfordring til, når de nu er tomme igen, at lægge sit affald så langt ind som muligt – så kan vi strække den lidt længere.

13 august kl. 19.00 2021 Banko på Fælleshusets terrasse

Tilmeld dig på facebook opslaget fra 25. julli. Alle kan sponsorere en præmie. Skriv også gerne på facebookopslaget, hvad du har af gode sager til gevinsterne. Medbring selv drikkevarer og godt humør. I tilfælde af dårligt vejr, rykkes spillet indendørs. Superinitiativ fra Ulla, Benita og Helle.

26 juli 2021 Undgå at sætte ting på fliseaffaldspladsen indtil arbejdet på Nobels Plads er afsluttet

Der arbejdes fortsat på Nobels Plads. Så udover at undgå parkering i ugedagene skal man meget gerne vente med at aflevere ting på fliseaffaldspladsen, for så skal andre flytte dem igen indtil arbejdet er færdigt. Man må hjertens gerne hente, det der står der – men endelig ikke sætte fundablokke, sokkelsten og fliser og den slags – det er dobbeltarbejde for dem, der arbejder på pladsen. Tusind tak for hjælpen!

21 juli 2021 Opdatering til arbejdet på Nobels Plads

Der arbejdes stadig på Nobels Plads, så I må meget gerne finde en anden parkeringsplads. Der er pladser rundt omkring i B og C. Vi skriver, når der igen kan parkeres. I weekenderne kan man selvfølgelig sagtens parkere, der arbejdes der ikke.

15 juli 2021 Jordflytning og ind imellem ingen parkering på Nobels Plads

Kære alle i haveforeningenI de kommende uger vil jordbunkerne mellem B og C samt noget af jorden nede ved P Pladsen på Nobels Plads bliver flyttet. P-pladsen skal retableres, hvilket betyder, at der bliver lukket af for biler mens der arbejdes. Det er svært at oplyse lige præcis på hvilke tidspunkter – så håber I er tålmodige og finder alternativer, mens det står på. Flisepladsen bliver også ryddet i samme anledning, så skynd dig, hvis du skal bruge fliser. Og ellers viser al erfaring, at der hurtigt kommer nye.God hedebølge!De bedste hilsner, Bestyrelsen

10. juli 2021 Afmærkning i forbindelse med ny affaldssortering

I Helsingør kommune er det vedtaget, at der skal affaldssorteres. Det er en ordning, der også får betydning for os. Vi mener det er en god beslutning, og det har længe været et ønske gennem tiderne fra flere medlemmer og bestyrelser. Det betyder at vi skal til af sortere vores affald, og at affaldspladserne derfor skal udvides for at få plads til flere containere. På mandag d. 12. juli går arbejdet i gang med at anlægge pladserne – derfor har har i dag d. 10. juli været rundt og markere udvidelsen af pladserne samt den nye plads ved A. Der er også en markering på parkeringspladsen ved Fælleshuset, hvor der er afsat plads til materialer. Du kan læse mere om affaldssorteringen her.

8. juli 2021 bliver der hentet haveaffald

Alle haveaffaldspladser bliver tømt torsdag d. 8. juli. Husk at lægge affaldet bagerst, når vi starter forfra, så der plads til mere, før der skal hentes igen. Og de grønne mænd og damer har lavet et naturhegn, som man kan fylde de store grene i – det kan insekter and andet småkravl godt lide

Lån af fælleshuset

Husk du kan låne Fælleshuset. Send en mail til bestyrelsen. Det har Lillian gjort d. 24. juli. Så der kan du altså ikke låne det 🙂

Tango undervisning i Fælleshuset 23. juli 19.00-22.00 2021

Hvis du har lyst til at lære nogle tango trin, så du faktisk kan danse lidt, så mød op. Du behøver ikke at have en dansepartner med, men du må gerne. Alle er meget velkomne, – dem der vil danse og dem der vil kigge, lytte og hygge. Der vil være intro til dansen fra kl. 19.00. Undervisningen foretages af Kaj Kammer, som underviser i Kbh. og Hillerød og af Lisbeth Virring, som har danset i mange år. For kvindernes vedkommende, tag flade sko på pga. mellemrummet i gulvet.Alles sko skal helst have en glat sål, så man kan dreje.I Argentinsk tango danser vi kvinde/mand + kvinde/ kvinde + mand/ mand.Fra kl. 20 til 22.00, er der dans 💃🕺 musik 🎶 og hygge🥂.Tag dine drikkevarer og glas med.Hvis det bliver regn, danser vi på fliserne indenfor.Der vil være plads til 16personer = 8 par.I må meget gerne skrive i kommentarfeltet om I kommer og hvem der vil til intro.Håber på en dejlig danse glad aften 💃🎶🕺🥰

Tango hilsen fra Anette Rehne og Lisbeth Virring

Onsdags café d. 7. juli 10.00-12.00 2021

Som vanligt – i hvert fald siden juni – er der café 10.00-12.00. Kom og nyd en kop kaffe og mød dine naboer, genboer og dem lidt længere væk.

Loppemarked 18. juli 2021 Kl. 10.00-14.00

Fra klokken 9.00 kan du stille dit bord og dine ting op på græsset ved Fælleshuset. Klokken 10.00 åbner markedet for salg. Du skal selv sørge for bord, og hvad du ellers skal bruge.I tilfælde af regn, aflyser vi.Tilmeld din stand her eller på det skriftlige opslag i Fælleshuset.Hvis der er stor interesse, kan vi invitere publikum udefra:)

Venlig hilsenAktivitetsudvalget😃

Kompostjord d. 2. juli 2021

Kære alle haveglade – der kommer kompostjord på fredag d. 2. juli. Det bliver lagt i C, hvor det plejer, og så på parkeringspladsen i B nede for foden af trappen op til Farversøvej, eftersom vi skal have nye affaldscontainere, der hvor kompostjorden plejer at ligge overfor Fælleshuset.

Kom til Sankt Hans Aften i vores haveforening 23. juni 2021 kl. 18.30

Vi tænder op i grillen ved fælleshuset. Medbring mad og drikke og service. Der er velkomstdrink og is til børnene. Vi synger midsommervis kl. ca. 20.30.

Tilmeld dig/jer på foreningens facebookside med husnummer og antal børn og voksne, der deltager.

Håber vi ses!

Fælles arbejdsdag 14. august 2021 kl. 9.00 – 13.00

Der følger et program, når vi nærmer os.

Café d. 9. juni 2021 kl. 10.00 – 12.00

Kom og få en kop kaffe og mød dine naboer, genboer og samboer.

Michael giver vaskeri kursus d. 5. juni 2021 kl. 12.00

Hvis du synes, at det nye digitale system driller og brug for en introduktion eller opfriskning af hvordan det fungerer, så kom forbi vaskeriet, så hælper Michael dig.

Vaskeriet virker igen (12/5) 2021

Der har været besøg af teknikker fra vaskerifirmaet. Der var problemer vores router ( lidt teknisk) som havde dynamisk IP hvilket gjorde at ens forbindelse med fjernbestilling af tid på såvel app og på vasketid, blev afbrudt.Dette problem er løst men det betyder, at hvis appen ikke virker for jer, skal i igen en tur op på vaskeriet for at logge på systemet.Log på med jeres brik og tryk oppe i venstre hjørne på “ Min konto”.Kontroller at oplysningerne på jeres konto er korrekte.OBS! Vær sikker på at jeres App ID er det samme som står på jeres mobile enhed. Hvis ikke indsæt den App ID som står på displayet.Husk at trykke på “opret APP nøgle til slut.Ærgerligt med alle de forstyrrelser, men jeg håber at vi får det til at fungere så der kan vaskes igennem.

Fællesarbejdsdag 29. maj 2021 kl. 9.00-13.00

DAGENS PROGRAM:

Vi starter dagen med en kop kaffe og morgenbag udendørs ved fælleshuset. Her gennemgår vi dagens
arbejdsopgaver og deler os i teams. Afhængige af hvor mange vi bliver, er opgaverne bla:
● Maling af materialepladsen på Nobels Plads
● Lugning af ukrudt ved Nobels Plads
● Opsamling af skrald i de forskellige afdelinger
● Renovering af vores bænke ( nogle skal slibes og andre skal der sættes nye brædder på)
● Påkørsel af jord rundt om søen, hvor der nu er beton.
● Slå pæle i rundt om vores haveaffaldspladser i A og C og påbegynde vildthegn (som ved haveaffaldspladsen
over for fælleshuset)
● Udsætning af grønne skraldespande, plastposer og sorteringsbeskrivelse til alle parceller.
Vi slutter dagen af med at tænde op i grillen og byder på pølser og brød ca kl 12.30.

Info: Hvert år indbetaler hver parcel 200 kroner til fællesarbejde. Disse penge man får retur, når man deltager aktivt i en af fælles- arbejdsdagene. Medbring kontonummer, og bestyrelsen indsætter beløbet. Tilmelding på info@of-kvistgaard.dk 🙂 Meld jer til, og hvis I har præferencer for en eller flere af opgaverne, så skriv også dette, dog senest den 28.5. pga planlægning. Man kan også bare møde op på dagen, der er plads til alle.
Vi glæder os til at se så mange som muligt:)

Vi passer på hinanden og holder afstand og overholder alle restriktioner i forbindelse med covid19.

Bedste hilsner, Bestyrelsen

Generalforsamling 31 juli 2021 kl. 10.00

Den afholdes i Idrætshuset på Reerstrupvej 2. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 30. juni. Senest 16. juli udsender bestyrelsen indkaldelse med indkommende forslag. Bemærk: Endnu en udskydelse kan blive nødvendig, afhængigt af smittetal og regeringens udmeldinger. I så fald vil vi holde fast i datoen for indkommende forslag, og gennemføre senere på året med de forslag, vi har modtaget pr. 30. juni. Foreningens vedtægter tillader desværre ikke, at vi afholder online generalforsamling.

Vandåbning 13. marts 2021

Der åbnes for vandet lørdag 13 marts 2021 kl 10. Dem der vil hjælpe ved at tjekke for udslip, mødes ved Fælleshuset kl 13.Det vil tage et par timer, før vandtrykket har fordelt sig ud i hele foreningen. Hold øje med jeres huse – tjek haner og uisolerede rør – både for at undgå skader på hus og stort vandspild i foreningen. Hvis man er bekymret for, om der kommer frost senere på sæsonen med risiko for frostskader, kan man vælge at åbne sin stophane senere. Giv meget gerne bestyrelsen besked eller kontakt beboerne direkte, hvis I ser vand der løber fra huse og haner, så vi kan få mindsket skaden.

2020

Storskrald 17. og 18. oktober

Kære alle i Kvistgård. Så er der bestilt containere til storskrald. Som alt andet, holdes også denne begivenhed coronavenlig. I år bliver der opstillet to containere på parkeringspladsen ved Fælleshuset. Containerne bliver låst op lørdag den 17.oktober klokken 09.00 og aflåst igen klokken 19.00. Det samme gentager sig om søndagen den 18. oktober. Der vil løbende være “grønne mennesker” eller medlemmer af bestyrelsen til stede for at overvåge og hjælpe. Parkeringspladsen bliver afspærret fredag morgen klokken 08.00, da containerne skal køres ind og placeres i løbet af formiddagen. Så hvis du har din bil kær, parker den da et andet sted. Ligeså bliver containerne afhentet i løbet af mandag den 19. om formiddagen, og også her skal der ikke være parkerede biler.

Dette må IKKE komme i containerne:

EL-artikler

Kemikalier (maling osv.)

Jord.

Du skal selv sørge for at aflevere denne type affald på en genbrugsstation. Ikke i Kvistgård.

Overhold corona-reglerne og hold afstand. Der vil være håndsprit til stede.

Venlig hilsen, bestyrelsen


Havevandring 25/10

25/10 kl 11 laver bestyrelsen den årlige “havevandring” langs stierne. Bestyrelsen kigger især efter misligholdte hække, der fx vælter ud på stien. Samt andet i foreningen der kan være til gene for medlemmerne, eller i øvrigt skal rettes op. Så hvis din hæk trænger til opmærksomhed, er det (altid men især nu) et godt tidspunkt.


Mandag den 10 august og op til en uge frem vil vaskeriet være lukket (nærmere datoer følger), idet der installeres nyt betalingssystem. Herefter vil man skulle have en brik på sig, for at kunne vaske. Den er kodet med nummeret på éns parcel, og sælges/udleveres af bestyrelsen, dette bliver en opgave for den nye bestyrelse. Man tanker brikken op med penge via mobilepay eller bankoverførsel, og så kan man vaske. Det bliver lidt mere elektronisk det hele, men der er ikke anden måde vi kan indføre den brugerbetaling, et flertal har stemt for på GF. Mere info følger.


26/5

Til medlemmerne om bestyrelsens vilkår:

Kære alle andelshavere.

Sæsonen er i fuld gang, og der er mange der nyder vores sted. Det er rigtig skønt, og det vil vi også gerne kunne som frivillig bestyrelse. Sæsonstarten har betydet, at bestyrelsen har fået ekstra travlt med løbende opgaver, 10-15 mail om dagen om alt fra stort til småt, samtidig med at de igangværende projekter, daglig administration og faste opgaver med salg, byggeansøgninger, ansøgninger til samletanke og andet bestyrelsesarbejde fylder mere end den nuværende fungerende interim bestyrelse kan klare.

 På GF i 2019 blev den mindst mulige bestyrelse valgt/sat, og da to medlemmer af private årsager siden er trådt ud, er vi blot 3 medlemmer tilbage. Vi havde håbet på at kunne vælge en fuld bestyrelse på den planlagte GF i marts, men den blev jo desværre aflyst pga. situationen. Derfor må vi nu klart melde ud at opgaverne er mere end vi kan klare som frivilligt arbejde.

Desværre bliver vi også alt for ofte, som privatpersoner, kontaktet af medlemmer med spørgsmål, opgaver, kommentarer og holdninger til bestyrelsens arbejde. Vi er frivillige og vil gerne selv kunne vælge hvornår vi laver bestyrelsesarbejde og hvornår vi holder fri. Vi vil gerne bede om vores medlemmers tillid: Dels til, at vi faktisk kun kan overkomme det mest nødvendige arbejde, hvis vi kører en stram prioritering. Både ang de opgaver vi løser, og den viden vi sætter os ind i. Dels til, at vi arbejder rigtig meget uden at fortælle vidt og bredt om det. Der ligger mange mails bag hvert eneste projekt, vi løfter ud over den løbende drift. Når vi møder skråsikker kritik fra folk, der fokuserer på deres kæphest, og mener at de kunne have gjort tingene anderledes, så kan fristen til at smide det hele fra sig blive ganske stor.

Derfor må vi nu melde ud at bestyrelsesarbejdet bliver sat på vågeblus, indtil der kan vælges en fuld bestyrelse på næste GF, som vi håber kan gennemføres i september.

Det betyder at vi opfordrer jer til at holde igen med spørgsmål og opgaver på mail og beder jer om at have tålmodighed med de opgaver, som er nødvendige for at køre foreningen videre. Alle spørgsmål eller holdninger om bestyrelsens arbejde bedes begrænses og holdes til kontortiden, som ligger hver anden søndag, juni måned ud.

Vi vil fortsætte med at lave erklæringer til salg, som vil blive foretaget på samme dage som der er kontortid, hver anden søndag. Se løbende disse dage i kalenderen på hjemmesiden. Vi vil i den udstrækning det er muligt fortsætte de projekter der er i gang; vaskeriaftale, ny renovationsordning, renovering af vejene, færdiggørelse af drænprojektet og vedligeholdelse af området af de grønne kvinder og mænd. Men der vil i denne sommer ikke være storskraldsordning, fællesarbejde, fælles sommerfest og medlemsmøder. Arbejdet med ny deklaration vil henlægges til den nye bestyrelse, såvel som at diverse renoveringsopgaver må vente hertil.

Vi beder jer om at orientere jer på hjemmesiden, hvor I vil kunne finde svar på en del af de spørgsmål, vi bliver stillet.

Vi takker samtidig for alle de gode og positive tilbagemeldinger, vi også får! De holder modet og arbejdsglæden oppe.

Med håb om forståelse.

Bestyrelsen

26/5 skrivelse angående BBR-meddelelse:

Kære alle, en opfølgning og besked om at I IKKE skal gøre noget i forhold til BBR: Helsingør Kommune har via e-Boks tilsendt mange medlemmer en BBR meddelelse på deres hus, ud fra ideen om, at hvert medlem skal gå ind og rette oplysningerne til. Baggrunden for ”BBR projektet” kan være at medlemmer eller deres bank har kontaktet kommunen, fordi de vil optage lån med sikkerhed i kolonihaven. Og det kræver muligvis, at banken kan se en BBR-registrering. Kommunen har af OF modtaget medlemmers have nr, navn og adr, fødselsdato og email. Men ikke cpr.Kommunen har dog været for hurtig ude i projektet, og medlemmerne skal IKKE reagere endnu. Primært fordi det ikke virker som tilsigtet: Når man går ind på Ret BBR med NemID, dukker kolonihaven ikke op (i hvert fald ikke ved de tests vi har foretaget), og der er dermed ingen mulighed for at rette tallene til. Desuden har ikke alle medlemmer modtaget brev endnu. Vi afventer at der oprettes et link der virker, og besked fra kommunen om at alle har fået brev.

16/3 2020, div info:

BADET lukkes på onsdag d 18 og torsdag d 19. Det genåbnes nymalet, med ny radiator og ny blæser

VASKERIET åbner 1 april. Hvis den nye betalingsløsning ikke er på plads da, lukkes det kortvarigt igen på et tidspunkt, når vi ordner det.

VEJENE genoprettes snart og der sættes bump på omkring legepladsen.

SØEN får sat hegn omkring – der står allerede nogle pinde der markerer hvor. Senere også beplantning.

DRÆNPROJEKTET: Jorden skal lige sætte sig, så genoprettes forskellige områder, pumper der sidder skævt rettes op, etc.


13/3 2020

Fra OF´s Formandskab, udskydelse af kongressen:

I lyset af myndighedernes anbefalinger om indskrænkelse af alt samvær til det absolut mest nødvendige har alle lokalbestyrelser i OF, fornuftigt nok, aflyst de planlagte generalforsamlinger.

Som konsekvens heraf må kongressen d. 25.4.2020 nødvendigvis også aflyses, da det er usandsynligt, at der bliver valgt delegerede rettidigt.

Formandskabet foreslår derfor, at der indkaldes til kongres med afholdelse lørdag d. 19.9.2020.

Mange hilsner

Formandskabet


27/2 2020

Trafiknyt: Farversøvej er lukket i arbejdstiden torsdag d. 27 og fredag d 28/ 2. Man kan køre til C-området igennem B-området, igennem den lille skov.Dette pga udskiftning af pumpebrønd ved pumpehuset.


24/2 2020 

Kære alle.Vi er desværre blevet nødt til lukke den lille P- plads nede ved A, med nedkørsel fra Farversøvej. Man kan i stedet bruge den store P -Plads i A.

Der har været en stor bil nede, muligvis en kloaksuger, som har kørt ned over en af vores nye brønde, hvorved den er blevet kørt skæv. For at der ikke kommer flere skader i dette område, har vi valgt at lukke. Mvh bestyrelsen


17. februar 2020

Kære alle.

Vejen op mod B og C er lukket onsdag d. 19 til fredag d. 21 februar.

For at komme rundt til B og C områderne, kør til venstre når du kommer ind i foreningen, ned ad Farversøvej og op igennem den lille skov ved C, fortsæt evt til B.

23. december 2019

Kære medlemmer. God jul og godt nytår til jer alle, ønsker bestyrelsen. Tak for et godt 2019 med stor opbakning til vores arbejde. Tak til de grønne mænd og vores rengøringsdamer for en ihærdig indsats og godt samarbejde. Samt til Benny for at være vores lokale hjælpende hånd i mange henseender. Vi drømmer om en hvid jul, det gør I sikkert også – men i år bliver den vist mere grøn, og i OF Kvistgård, nogle steder temmelig mudret. Vi ser frem til at stierne reetableres i foråret, men er glade for, at drænprojektet er kommet undervejs. Der vil fortsat være en del små sideprojekter i forbindelse med drænarbejdet. Der har også været en del der gik i stykker i år, som skulle repareres eller udskiftes. Den tager vi til generalforsamlingen 14. marts, når regnskabet gennemgås. Men OF Kvistgård er i god form op til julen, kan vi melde 🙂

de bedste hilsner

Bestyrelsen


OF Kvistgård afholder Generalforsamling 2020:

Lørdag d. 14 marts Kl 11.00

Reerstrupvej 2 i Kvistgård (Idrætshuset)

Obs: Forslag der søges vedtaget på generalforsamlingen, skal senest 14. februar være indsendt til bestyrelsen på info@of-kvistgaard.dk. Alternativt pr brev.

Husk at skrive navn, parcel og telefonnummer. Bestyrelsen vil læse de indkomne forslag igennem og, hvis der er uklarheder, kontakte den eller de som har stillet det, med henblik på en justering.


15. november 2019

OBS OBS

Desværre har vi fredag morgen fået at vide, at der er blevet stjålet en Rotortip fra en gravko, der stod ud for hus B 78. Det er sket natten ml torsdag d 14 og fredag 15/11, efter kl 20.30.

Rotortippen vejer 50-60 kg og der skal professionelle redskaber til for at kunne afmontere den. Hvis nogen har set eller hørt noget, eller efterfølgende ser noget der ser underligt/ mistænksomt ud, bedes de henvende sig til Helsingør politi, hvor der er oprettet en sag.

Vh Bestyrelsen.


15. november 2019

Kære alle andelshavere.

Der er nu kommet nye pumper og brønde op i B området. De kører mega fint.

Det har dog været en stor udfordring for Ingels, da der er meget vådt i B området ned langs Fredsskoven. Ingels har derfor været nødt til at lægge jord på de vådeste områder, for at kunne komme frem med deres maskiner.

Dette betyder at der i øjeblikket er meget løs jord på de forskellige stier i B, som desværre ikke kan undgås. Så husk gummistøvlerne.

I bedes alle have tålmodighed, det skal nok blive godt til sæson starten 2020.

Område B er nu ved at være færdig og etape 5 påbegyndes, som er i A.

Ingels starter i næste uge mandag d. 18/11 med at nedgrave en brønd, der skal stå nede ved den lille parkeringsplads i A, som har nedkørsel fra Farversøvej.

Efterfølgende arbejder de videre op ad stien ved A56, op til den store P plads i A.

Derfor bliver den store P plads i A lukket, imens arbejdet står på. Der vil ikke være adgang for køretøjer til den. Der skal laves et stort gravearbejde med tunge maskiner, op langs vejen/ P- pladsen, samt på en enkel sti.

Derfor skal al køretøj og andet der står på P pladsen fjernes, så Ingels kan komme til.

Der vil blive lukket med afspærringer ligesom i B.

Så hvis du skal til Kvistgård og du bor i A, skal du finde et andet sted at parkere.

Vh Bestyrelsen


3. november 2019

Så er tiden kommet for at der lukkes for vandet i Kvistgård.

Kære Alle.

Husk at termostatblandingsbatteri til bruseren ikke kan tåle frost. Det bør afmonteres og tages med hjem over vinteren.

I forbindelse med nedgravning af dræn, kan der ske en overgravning af vandrør eller andet. Ingels bliver da nødt til åbne for vandet, for en kort periode. Dette for at se om det de har retableret, er tæt.

Derfor er det meget vigtigt, at I er sikre på, at der er lukket for stophanen ved jeres hus.

I forbindelse med udgravning af vores sø, kan der komme udfordringer i en periode nede ved indkørslen. Dette gælder for dem der skal til B og C området, da der skal graves i vejen for at nedlægge drænrør.

Ingels forventer at være færdig med drænarbejdet slut november. De er meget kede af at de ikke helt kan afslutte deres arbejde, så det ser pænt ud. Der kan være ujævnheder på de opgravede stier.

Dette skyldes at der er kommet meget regn, hvorved opfyldninger med stabilgrus/ jord ikke kan blive totalt plane.

De gør arbejdet helt færdigt i det tidlige forår.

Vandåbning og generalforsamling i foråret

Der afholdes generalforsamling lørdag d. 14 marts kl 11 2020 i Idrætshuset Reerstrupvej 2 Kvistgård.

Sæt endelig kryds i kalenderen. Tidspunkt kommer senere.

Der bliver åbnet for vandet lørdag d. 14 marts kl 10.00, hvis vejret tillader det (dvs frost er stabilt ophørt).

For at vi ikke skal stå i samme situation som sidste år ved vandåbningen, skal der på generalforsamling nedsættes hold/ grupper, der går rundt i området og kontrollerer for udsivning af vand. Dette er en opfordring til at man allerede nu tænker ind, om man vil være med til at yde den hjælp til foreningen.

Et par ord til tak

Ingels har i øvrigt udført arbejdet på en god og sober måde, og har været meget samarbejdsvillige på alle områder. De har fundet gode løsninger på akutopstående problemer i forbindelse med drænprojektet.

Samtidig skal der sendes en stor tak til Benny Møller for den store indsats han leverer gennem altid at stå til rådighed i forbindelse med drænprojektet.

Så tak til dem.

Tak for denne sæson.

Vh Bestyrelsen.  


VINTERNØGLER: Bestyrelsen indfører ikke vinternøgler i vinteren 2019-20. Dette grundet for megen administration. Der vil være adgang til varme bade og toiletter for alle med de almindelige nøgler hertil. Vaskerum vil dog være aflåst og ikke i brug, indtil vandet åbnes igen til foråret.


VANDLUKNING:

Vand lukkes søndag d. 3/11. Alle medlemmer bedes lukke for deres eget vand inden denne dato. Dette for at minimere antallet af udslip når vi åbner igen til foråret, og nogle troede at deres vand var ordentligt lukket, men det stod åbent og noget blev sprængt…


9. september 2019

Datoer for kommende “åbent hus” (hvor du kan møde bestyrelsen i Fælleshuset)

Søndage kl 10-11:

15/9

29/9

20/10


16. august 2019

Kære andelshavere. Der er fællesarbejde på søndag den 18. august kl. 9-12.
Hvis du ønsker en kop kaffe til at starte dagen med, kom da kl 8.30.
Vi afslutter dagen med pølser og brød, ristet over grillen.


25. juli 2019

SKAL VI AFLYSE SOMMER FESTEN ???

Endnu ingen tilmeldingerne – er du interesseret så skynd dig at send besked / indbetal.
Jeg havde ikke helt forstået at Frants var bortrejst 2 uger,så jeg alene skulle overtage projektet de næste uger.
Jeg bliver nødt til hurtigt at få afklaret, hvor mange der vil deltage til festen, for at kunne leje telt mm.

En HJÆLPER under Frants ferie vil være meget kærkomment – har du lidt tid til at give en hånd med så send en sms til 53 8165 73
TAKSOMMERFEST lørdag d 10 AUGUST kl 18.00

Byd dine naboer på din yndlingssalat og hjælp sommeren på vej!

Alle tager dug, tallerkner og bestik og glas samt en salat og kød/fisk/grøntsager til grilning + drikkevarer til det antal personer de selv er, så kan man dele som det falder en ind.

Hvis du har en lanterne må du gerne tage den med.

Pris 20 kr. for voksne over 15 år, børn er gratis. Pengene går til kaffe, te og velkomstdrink

Som indbetales på mobile Pay til Vibeke B 39 på nr 53 8165 73 senest mandag d. 5.8 med angivelse af navn, antal personer og adresse i OF (fx D 45) 

Festlige indslag modtages gerne.

En quiz, en sang, en leg er altid velkommen, sms til Frants B43, 30 22 16 53 eller Vibeke 53816573

OPGAVER

Vi beder om hjælp til :

Bartendere: Vibeke, Frants og 4 personer mere

Gril optænding i fællesgrill og medbragt grill, ansvarlige 2 personer

Oprydning 6 personer

DJ 2 personer (altså medbringe nogle gode playlister)

Hvis du gerne vil hjælpe med en af de opgaver vi beder om hjælp til, så send det også på sms til 53816573 og skriv hvad du ville kunne hjælpe med – så får du snarest nærmere besked.

Vi starter

kl 18 grillene tændes og der bydes på velkomstdrinks.

Man finder pladser (vejvis, det arrangerer vi efter tilmeldingerne) dækker op og pynter med blomster fra haverne

18:45 Middagen starter

ca kl 20 Kaffe og te

Der vil efter middagen være salg af øl, vand og vin til rimelige priser

20:30 musikken starter

kl 24 musikken slutter

00:30 oprydning

kl 9 søndag, tjek på oprydning

16.07.19

Hej naboer. På søndag den 21. juli er der loppemarked for alle ved klubhuset mellem 10 og 14. Sælg dine gamle lopper eller gør et godt køb. Der vil være forfriskninger i løbet af dagen til de fremmødte og is til børnene. Foreningen har flere bord-bænke-sæt som kan benyttes til stadeplads. Først til mølle. Vi håber at se så mange som muligt. I tilfælde af regn aflyses arrangementet dog. Håber vi ses!


12.07.19

Kære andelshavere.
Sol og sommer og vi alle har en mening.

Vores grønne mænd der går rundt og arbejde for foreningen laver et kæmpe stykke arbejde for at få Kvistgårds grønne områder til at se pæne ud. De knokler, når vi andre tager en slapper fra hverdagen.

Der er ikke inden for de sidste mange år blevet fældet og ryddet fællesområder, derfor sker dette nu.
Der bliver, som tidligere skrevet fældet mange træer og ryddet områder. Træer bliver gamle, rådner inden fra, så det ikke kan ses uden på og derved er til farer for områdets beboer mm.
Fællesområder bliver ryddet for buskads og hov, der finder man lige en bænk, som har stået der i rigtig mange år, gemt og rådnet op bag vildtvoksende ukrudt mm. 

Vi har dog i den sidste tid læst på fb og nu også oplevet, at der er andelshavere der ikke prissætter de grønnes mænds arbejde. 
De er blevet skældt ud og truet verbalt af medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen tager selvfølgelig klart afstand fra dette og henviser til OF fritids ordensregler § 12-1 om
Eksklusion. I følgende tilfælde kan et medlem ekskluderes af foreningen:
Hvis medlemmet eller andre tilknyttet parcellen udøver eller truer med fysisk vold eller udøver chikane over for de ansatte eller andre medlemmer.

Dette kan i nogle øre lyde hårdt at skulle skrive overstående, men vores medarbejder skal udfører et job, som bestyrelsen har bedt dem om. De skal ikke føle sig truet, når de går på arbejde, ej heller stå til regnskab for hvad bestyrelsen beslutter. 
Der er ingen medarbejdere der går rundt og laver noget der ikke er aftalt med bestyrelsen.

Bestyrelsen henstiller til at man møder de grønne mænd/ damer med et smil og hvis man undres over noget, kan man skrive til info@of-kvistgaard.dk 

Mv hilsen fra bestyrelsen med ønske om en god sommer.


9/7-19

Tak til alle der mødte op til medlemsmøde 30. juni, og bidrog med gode spørgsmål, samt engagement og opbakning omkring vigtige aktuelle sager. Hent referatet her.


14/6-19

Kære alle andelshaver, nu er ref. fra GF lagt på hjemmesiden.
Det er også hængt op i fælleshuset, hvis man ønsker det i papirerform, kan det udleveres, når der er åbent om søndagen. 
Vh bestyrelsen 

Du kan finde det nyeste og tidligere referater her


MEDLEMSMØDE 30/6!

D. 30/6 kl. 11.00-13.00 afholder vi et medlemsmøde i fælleshuset. Forslag til dagsorden skal sendes til info@of-kvistgaard.dk senest søndag d. 16/6. Bestyrelsen vil kort berette om den første tids arbejde i bestyrelsen og lidt om, hvad vi har gang i af projekter og opgaver. Derudover opfordrer vi alle til at melde sig til opgaver og danne grupper. Vi mangler et legepladsudvalg, et festudvalg og aktive deltagere til faste aktiviteter såsom storskrald, fællesarbejde o.l. Så kom glad.

Lagt på hjemmesiden 4. juni 2019


Fællesarbejde 7. juli og 18. august

På disse to datoer afholdes der fællesarbejde i foreningen. Information følger senere ang præcist mødetidspunkt, og mad og drikke på dagen.

Der udbetales 200 kr pr parcel til andelshavere, der deltager. 

Vi glæder os til en hyggelig dag, hvor vi får udrettet noget, og håber at se mange af jer.

Lagt på hjemmesiden 5. juni 2019


TILBAGEBETALING AF VINTERNØGLER

Vi har nu fået styr på banken og kan overføre penge. Så de der har vinternøgler, kan komme og få depositum tilbage.

Næste mulighed er bestyrelsens kontortid søndag d. 16/6 10.00-11.00.

HUSK: Medbring kontonummer så vi kan overføre pengene.

Lagt på hjemmesiden 4. juni 2019


14. marts 2019

VANDÅBNING

I år åbnes der for vandet 31. marts kl. 10 – medmindre der er hård frost.

Tidspunktet er kort før generalforsamlingen kl. 14, og vi håber, at så mange som muligt vil lægge vejen forbi deres parcel og sikre, at der ikke står haner åbne eller er brud.

Se eller lyt også gerne hos din nabo!

25. februar 2019

——————————————————————————————————————–

Kære alle i OF Kvistgård

Vores generalforsamling 31. marts nærmer sig – og der skal vælges en ny formand og flere nye bestyrelsesmedlemmer.

Elisabeth Windfeld søger genvalg, mens Gitte Miller, Benny Møller, Thierry Boisdon, Kasper Højbjerg og Barbara Zalewski ikke genopstiller. Det har forskellige og udramatiske årsager – f.eks. kommende hussalg og for fleres vedkommende stigende travlhed på arbejde.

Henrik Ege, der er trådt ud pga. uoverensstemmelser med resten af bestyrelsen, har ikke meldt ud om han stiller op igen.

I denne uforudsete situation håber vi, at mange andelshavere melder sig på banen!

Bestyrelsesarbejdet er levende, varieret og udfordrende – men vi har også erkendt hvor tidskrævende det er. Derfor bliver der arbejdet på at udlicitere flere opgaver til professionelle.

Hvordan hører I mere om på den kommende generalforsamling, hvor vi også glæder os til at fortælle jer om de samlede aktiviteter i det forløbne år.

Mød talstærkt op og giv jeres besyv med – det er jo alle vi andelshavere, der sammen gør OF Kvistgård til et dejligt sted at være!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

—————————————————————————————————————-

17. februar 2019

Kære alle – så har vi endelig fået løst problemet med hjemmesiden og kan redigere og uploade igen. 

Her et billede af vores fine nye indkørsel

26.oktober 2018

Kære alle andelshaver.
Hvis nogle er interesseret i fliser, som ligge på Nobel Plads, skal de hente dem hurtigst mulig.
Dette fordi der skal laves en p- plads samt fordelingsplads til fliser mm.
De tilbageværende fliser mm blive kvast og vil blive brugt, som stabil for projektet.
Mvh bestyrelsen Elisabeth

24.oktober 2018

Husk fællesmøde på søndag d.28 oktober  kl.11- 12 i klubhuset, hvor bestyrelsen vil orientere om de igangværende projekter og besvare – så godt som vi kan – de spørgsmål der måtte komme.

2.oktober 2018

Vaskeriet bliver lukket i vinterperioden. Badeværelset bliver åbnet for dem der køber en vinternøgle. Nøglen koster 850 kr. og man får 350 kr. tilbage hvis man afleverer den tilbage inden den 15 april 2019. Dem som er interesseret kan bestille en per mail (info@of-kvistgaard.dk ) inden den 21 oktober og hente den den 28 oktober i klubhuset mellem kl.11 og kl.12.

24. september 2018

OBS OBS OBS – Der lukkes periodisk for vandet på grund af vandspild. Pt er vores spild ca. 50% af vores daglige forbrug.

Fra søndag uge 39 til og med torsdag i uge 40 vil vandet være lukket på skift i områderne i dagtimerne i 05,-1 time. Om aftenen kan der være lukket for vandet mellem kl. 21-23 gennem hele ugen.

——————————————————————————————————–

27. august 2018

Dette billede viser forslag til placering af 30m sendemast – det skulle have været med sendt med ud i forbindelse med indkaldelse til den ekstraorninære GF

Udklip

——————————————————————————————————–

02. juli 2018 Fællesarbejde i udbud:

  • Vi skal have hovedrengøring i bad og toiletrum. Er det noget for dig hører vi gerne fra dig snarest muligt. Det vil være en stor hjælp at nogen melder sig på banen, så vi kan fordele opgaver lidt mellem os.
  • Vi mangler en 3. person, der kan indgå i rengøringsteamet. Det skal helst være en, der har erfaring med rengøring og er fleksibel i forhold til at bytte rundt på vagtplanen. Det omhandler rengøring af toiletter, bad, og vaskerum – hver 3. uge ca. 8 timer. Det er timebetalt og skattepligtig indkomst.

———————————————————————————————————-

    • Kalenderen er opdateret med datoer for fællesarbejder, sommerfest og åbningstid på kontoret. Den kommende weekend 26/5 – 27/5 holder vi åbningstid lørdag i stedet for søndag.
  • Vi holder fællesarbejde første gang d. 10.6.2018 fra kl. 09 – 12 – det bliver hyggeligt at se gamle og nye i foreningen. Medbring selv arbejdshandsker.

 

VANDÅBNING

Vandet bliver åbnet søndag den 25. marts kl.12.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at vi stærkt anbefaler, at du venter med at åbne for egen stophane, indtil der ikke er mere frost.

Hver parcelindehaver har ansvaret for vandskade på egne installationer, dvs. alle vandrør fra stophanen og videre ind i huset.

Vi vil bede alle om at holde ekstra øje med naboers huse, da vi er klar over, at der er parceller, hvor der ikke er lukket korrekt for vand i stophanen og/eller tømt deres vandrør ind i huset.

Har du en defekt stophane, skal du kontakte foreningen omgående. Helst på mail info@of-kvistgaard.dk da hele bestyrelsen har adgang til denne. Alternativt i nødstilfælde på telefon 28763911 (Henrik)