AKTUELT

Vandåbning 13. marts

Der åbnes for vandet lørdag 13 marts 2021 kl 10. Dem der vil hjælpe ved at tjekke for udslip, mødes ved Fælleshuset kl 13.Det vil tage et par timer, før vandtrykket har fordelt sig ud i hele foreningen. Hold øje med jeres huse – tjek haner og uisolerede rør – både for at undgå skader på hus og stort vandspild i foreningen. Hvis man er bekymret for, om der kommer frost senere på sæsonen med risiko for frostskader, kan man vælge at åbne sin stophane senere. Giv meget gerne bestyrelsen besked eller kontakt beboerne direkte, hvis I ser vand der løber fra huse og haner, så vi kan få mindsket skaden.

Storskrald 17. og 18. oktober

Kære alle i Kvistgård. Så er der bestilt containere til storskrald. Som alt andet, holdes også denne begivenhed coronavenlig. I år bliver der opstillet to containere på parkeringspladsen ved Fælleshuset. Containerne bliver låst op lørdag den 17.oktober klokken 09.00 og aflåst igen klokken 19.00. Det samme gentager sig om søndagen den 18. oktober. Der vil løbende være “grønne mennesker” eller medlemmer af bestyrelsen til stede for at overvåge og hjælpe. Parkeringspladsen bliver afspærret fredag morgen klokken 08.00, da containerne skal køres ind og placeres i løbet af formiddagen. Så hvis du har din bil kær, parker den da et andet sted. Ligeså bliver containerne afhentet i løbet af mandag den 19. om formiddagen, og også her skal der ikke være parkerede biler.

Dette må IKKE komme i containerne:

EL-artikler

Kemikalier (maling osv.)

Jord.

Du skal selv sørge for at aflevere denne type affald på en genbrugsstation. Ikke i Kvistgård.

Overhold corona-reglerne og hold afstand. Der vil være håndsprit til stede.

Venlig hilsen, bestyrelsen


Havevandring 25/10

25/10 kl 11 laver bestyrelsen den årlige “havevandring” langs stierne. Bestyrelsen kigger især efter misligholdte hække, der fx vælter ud på stien. Samt andet i foreningen der kan være til gene for medlemmerne, eller i øvrigt skal rettes op. Så hvis din hæk trænger til opmærksomhed, er det (altid men især nu) et godt tidspunkt.


Mandag den 10 august og op til en uge frem vil vaskeriet være lukket (nærmere datoer følger), idet der installeres nyt betalingssystem. Herefter vil man skulle have en brik på sig, for at kunne vaske. Den er kodet med nummeret på éns parcel, og sælges/udleveres af bestyrelsen, dette bliver en opgave for den nye bestyrelse. Man tanker brikken op med penge via mobilepay eller bankoverførsel, og så kan man vaske. Det bliver lidt mere elektronisk det hele, men der er ikke anden måde vi kan indføre den brugerbetaling, et flertal har stemt for på GF. Mere info følger.


26/5

Til medlemmerne om bestyrelsens vilkår:

Kære alle andelshavere.

Sæsonen er i fuld gang, og der er mange der nyder vores sted. Det er rigtig skønt, og det vil vi også gerne kunne som frivillig bestyrelse. Sæsonstarten har betydet, at bestyrelsen har fået ekstra travlt med løbende opgaver, 10-15 mail om dagen om alt fra stort til småt, samtidig med at de igangværende projekter, daglig administration og faste opgaver med salg, byggeansøgninger, ansøgninger til samletanke og andet bestyrelsesarbejde fylder mere end den nuværende fungerende interim bestyrelse kan klare.

 På GF i 2019 blev den mindst mulige bestyrelse valgt/sat, og da to medlemmer af private årsager siden er trådt ud, er vi blot 3 medlemmer tilbage. Vi havde håbet på at kunne vælge en fuld bestyrelse på den planlagte GF i marts, men den blev jo desværre aflyst pga. situationen. Derfor må vi nu klart melde ud at opgaverne er mere end vi kan klare som frivilligt arbejde.

Desværre bliver vi også alt for ofte, som privatpersoner, kontaktet af medlemmer med spørgsmål, opgaver, kommentarer og holdninger til bestyrelsens arbejde. Vi er frivillige og vil gerne selv kunne vælge hvornår vi laver bestyrelsesarbejde og hvornår vi holder fri. Vi vil gerne bede om vores medlemmers tillid: Dels til, at vi faktisk kun kan overkomme det mest nødvendige arbejde, hvis vi kører en stram prioritering. Både ang de opgaver vi løser, og den viden vi sætter os ind i. Dels til, at vi arbejder rigtig meget uden at fortælle vidt og bredt om det. Der ligger mange mails bag hvert eneste projekt, vi løfter ud over den løbende drift. Når vi møder skråsikker kritik fra folk, der fokuserer på deres kæphest, og mener at de kunne have gjort tingene anderledes, så kan fristen til at smide det hele fra sig blive ganske stor.

Derfor må vi nu melde ud at bestyrelsesarbejdet bliver sat på vågeblus, indtil der kan vælges en fuld bestyrelse på næste GF, som vi håber kan gennemføres i september.

Det betyder at vi opfordrer jer til at holde igen med spørgsmål og opgaver på mail og beder jer om at have tålmodighed med de opgaver, som er nødvendige for at køre foreningen videre. Alle spørgsmål eller holdninger om bestyrelsens arbejde bedes begrænses og holdes til kontortiden, som ligger hver anden søndag, juni måned ud.

Vi vil fortsætte med at lave erklæringer til salg, som vil blive foretaget på samme dage som der er kontortid, hver anden søndag. Se løbende disse dage i kalenderen på hjemmesiden. Vi vil i den udstrækning det er muligt fortsætte de projekter der er i gang; vaskeriaftale, ny renovationsordning, renovering af vejene, færdiggørelse af drænprojektet og vedligeholdelse af området af de grønne kvinder og mænd. Men der vil i denne sommer ikke være storskraldsordning, fællesarbejde, fælles sommerfest og medlemsmøder. Arbejdet med ny deklaration vil henlægges til den nye bestyrelse, såvel som at diverse renoveringsopgaver må vente hertil.

Vi beder jer om at orientere jer på hjemmesiden, hvor I vil kunne finde svar på en del af de spørgsmål, vi bliver stillet.

Vi takker samtidig for alle de gode og positive tilbagemeldinger, vi også får! De holder modet og arbejdsglæden oppe.

Med håb om forståelse.

Bestyrelsen

26/5 skrivelse angående BBR-meddelelse:

Kære alle, en opfølgning og besked om at I IKKE skal gøre noget i forhold til BBR: Helsingør Kommune har via e-Boks tilsendt mange medlemmer en BBR meddelelse på deres hus, ud fra ideen om, at hvert medlem skal gå ind og rette oplysningerne til. Baggrunden for ”BBR projektet” kan være at medlemmer eller deres bank har kontaktet kommunen, fordi de vil optage lån med sikkerhed i kolonihaven. Og det kræver muligvis, at banken kan se en BBR-registrering. Kommunen har af OF modtaget medlemmers have nr, navn og adr, fødselsdato og email. Men ikke cpr.Kommunen har dog været for hurtig ude i projektet, og medlemmerne skal IKKE reagere endnu. Primært fordi det ikke virker som tilsigtet: Når man går ind på Ret BBR med NemID, dukker kolonihaven ikke op (i hvert fald ikke ved de tests vi har foretaget), og der er dermed ingen mulighed for at rette tallene til. Desuden har ikke alle medlemmer modtaget brev endnu. Vi afventer at der oprettes et link der virker, og besked fra kommunen om at alle har fået brev.

16/3 2020, div info:

BADET lukkes på onsdag d 18 og torsdag d 19. Det genåbnes nymalet, med ny radiator og ny blæser

VASKERIET åbner 1 april. Hvis den nye betalingsløsning ikke er på plads da, lukkes det kortvarigt igen på et tidspunkt, når vi ordner det.

VEJENE genoprettes snart og der sættes bump på omkring legepladsen.

SØEN får sat hegn omkring – der står allerede nogle pinde der markerer hvor. Senere også beplantning.

DRÆNPROJEKTET: Jorden skal lige sætte sig, så genoprettes forskellige områder, pumper der sidder skævt rettes op, etc.


13/3 2020

Fra OF´s Formandskab, udskydelse af kongressen:

I lyset af myndighedernes anbefalinger om indskrænkelse af alt samvær til det absolut mest nødvendige har alle lokalbestyrelser i OF, fornuftigt nok, aflyst de planlagte generalforsamlinger.

Som konsekvens heraf må kongressen d. 25.4.2020 nødvendigvis også aflyses, da det er usandsynligt, at der bliver valgt delegerede rettidigt.

Formandskabet foreslår derfor, at der indkaldes til kongres med afholdelse lørdag d. 19.9.2020.

Mange hilsner

Formandskabet


27/2 2020

Trafiknyt: Farversøvej er lukket i arbejdstiden torsdag d. 27 og fredag d 28/ 2. Man kan køre til C-området igennem B-området, igennem den lille skov.Dette pga udskiftning af pumpebrønd ved pumpehuset.


24/2 2020 

Kære alle.Vi er desværre blevet nødt til lukke den lille P- plads nede ved A, med nedkørsel fra Farversøvej. Man kan i stedet bruge den store P -Plads i A.

Der har været en stor bil nede, muligvis en kloaksuger, som har kørt ned over en af vores nye brønde, hvorved den er blevet kørt skæv. For at der ikke kommer flere skader i dette område, har vi valgt at lukke. Mvh bestyrelsen


17. februar 2020

Kære alle.

Vejen op mod B og C er lukket onsdag d. 19 til fredag d. 21 februar.

For at komme rundt til B og C områderne, kør til venstre når du kommer ind i foreningen, ned ad Farversøvej og op igennem den lille skov ved C, fortsæt evt til B.

23. december 2019

Kære medlemmer. God jul og godt nytår til jer alle, ønsker bestyrelsen. Tak for et godt 2019 med stor opbakning til vores arbejde. Tak til de grønne mænd og vores rengøringsdamer for en ihærdig indsats og godt samarbejde. Samt til Benny for at være vores lokale hjælpende hånd i mange henseender. Vi drømmer om en hvid jul, det gør I sikkert også – men i år bliver den vist mere grøn, og i OF Kvistgård, nogle steder temmelig mudret. Vi ser frem til at stierne reetableres i foråret, men er glade for, at drænprojektet er kommet undervejs. Der vil fortsat være en del små sideprojekter i forbindelse med drænarbejdet. Der har også været en del der gik i stykker i år, som skulle repareres eller udskiftes. Den tager vi til generalforsamlingen 14. marts, når regnskabet gennemgås. Men OF Kvistgård er i god form op til julen, kan vi melde 🙂

de bedste hilsner

Bestyrelsen


OF Kvistgård afholder Generalforsamling 2020:

Lørdag d. 14 marts Kl 11.00

Reerstrupvej 2 i Kvistgård (Idrætshuset)

Obs: Forslag der søges vedtaget på generalforsamlingen, skal senest 14. februar være indsendt til bestyrelsen på info@of-kvistgaard.dk. Alternativt pr brev.

Husk at skrive navn, parcel og telefonnummer. Bestyrelsen vil læse de indkomne forslag igennem og, hvis der er uklarheder, kontakte den eller de som har stillet det, med henblik på en justering.


15. november 2019

OBS OBS

Desværre har vi fredag morgen fået at vide, at der er blevet stjålet en Rotortip fra en gravko, der stod ud for hus B 78. Det er sket natten ml torsdag d 14 og fredag 15/11, efter kl 20.30.

Rotortippen vejer 50-60 kg og der skal professionelle redskaber til for at kunne afmontere den. Hvis nogen har set eller hørt noget, eller efterfølgende ser noget der ser underligt/ mistænksomt ud, bedes de henvende sig til Helsingør politi, hvor der er oprettet en sag.

Vh Bestyrelsen.


15. november 2019

Kære alle andelshavere.

Der er nu kommet nye pumper og brønde op i B området. De kører mega fint.

Det har dog været en stor udfordring for Ingels, da der er meget vådt i B området ned langs Fredsskoven. Ingels har derfor været nødt til at lægge jord på de vådeste områder, for at kunne komme frem med deres maskiner.

Dette betyder at der i øjeblikket er meget løs jord på de forskellige stier i B, som desværre ikke kan undgås. Så husk gummistøvlerne.

I bedes alle have tålmodighed, det skal nok blive godt til sæson starten 2020.

Område B er nu ved at være færdig og etape 5 påbegyndes, som er i A.

Ingels starter i næste uge mandag d. 18/11 med at nedgrave en brønd, der skal stå nede ved den lille parkeringsplads i A, som har nedkørsel fra Farversøvej.

Efterfølgende arbejder de videre op ad stien ved A56, op til den store P plads i A.

Derfor bliver den store P plads i A lukket, imens arbejdet står på. Der vil ikke være adgang for køretøjer til den. Der skal laves et stort gravearbejde med tunge maskiner, op langs vejen/ P- pladsen, samt på en enkel sti.

Derfor skal al køretøj og andet der står på P pladsen fjernes, så Ingels kan komme til.

Der vil blive lukket med afspærringer ligesom i B.

Så hvis du skal til Kvistgård og du bor i A, skal du finde et andet sted at parkere.

Vh Bestyrelsen


3. november 2019

Så er tiden kommet for at der lukkes for vandet i Kvistgård.

Kære Alle.

Husk at termostatblandingsbatteri til bruseren ikke kan tåle frost. Det bør afmonteres og tages med hjem over vinteren.

I forbindelse med nedgravning af dræn, kan der ske en overgravning af vandrør eller andet. Ingels bliver da nødt til åbne for vandet, for en kort periode. Dette for at se om det de har retableret, er tæt.

Derfor er det meget vigtigt, at I er sikre på, at der er lukket for stophanen ved jeres hus.

I forbindelse med udgravning af vores sø, kan der komme udfordringer i en periode nede ved indkørslen. Dette gælder for dem der skal til B og C området, da der skal graves i vejen for at nedlægge drænrør.

Ingels forventer at være færdig med drænarbejdet slut november. De er meget kede af at de ikke helt kan afslutte deres arbejde, så det ser pænt ud. Der kan være ujævnheder på de opgravede stier.

Dette skyldes at der er kommet meget regn, hvorved opfyldninger med stabilgrus/ jord ikke kan blive totalt plane.

De gør arbejdet helt færdigt i det tidlige forår.

Vandåbning og generalforsamling i foråret

Der afholdes generalforsamling lørdag d. 14 marts kl 11 2020 i Idrætshuset Reerstrupvej 2 Kvistgård.

Sæt endelig kryds i kalenderen. Tidspunkt kommer senere.

Der bliver åbnet for vandet lørdag d. 14 marts kl 10.00, hvis vejret tillader det (dvs frost er stabilt ophørt).

For at vi ikke skal stå i samme situation som sidste år ved vandåbningen, skal der på generalforsamling nedsættes hold/ grupper, der går rundt i området og kontrollerer for udsivning af vand. Dette er en opfordring til at man allerede nu tænker ind, om man vil være med til at yde den hjælp til foreningen.

Et par ord til tak

Ingels har i øvrigt udført arbejdet på en god og sober måde, og har været meget samarbejdsvillige på alle områder. De har fundet gode løsninger på akutopstående problemer i forbindelse med drænprojektet.

Samtidig skal der sendes en stor tak til Benny Møller for den store indsats han leverer gennem altid at stå til rådighed i forbindelse med drænprojektet.

Så tak til dem.

Tak for denne sæson.

Vh Bestyrelsen.  


VINTERNØGLER: Bestyrelsen indfører ikke vinternøgler i vinteren 2019-20. Dette grundet for megen administration. Der vil være adgang til varme bade og toiletter for alle med de almindelige nøgler hertil. Vaskerum vil dog være aflåst og ikke i brug, indtil vandet åbnes igen til foråret.


VANDLUKNING:

Vand lukkes søndag d. 3/11. Alle medlemmer bedes lukke for deres eget vand inden denne dato. Dette for at minimere antallet af udslip når vi åbner igen til foråret, og nogle troede at deres vand var ordentligt lukket, men det stod åbent og noget blev sprængt…


9. september 2019

Datoer for kommende “åbent hus” (hvor du kan møde bestyrelsen i Fælleshuset)

Søndage kl 10-11:

15/9

29/9

20/10


16. august 2019

Kære andelshavere. Der er fællesarbejde på søndag den 18. august kl. 9-12.
Hvis du ønsker en kop kaffe til at starte dagen med, kom da kl 8.30.
Vi afslutter dagen med pølser og brød, ristet over grillen.


25. juli 2019

SKAL VI AFLYSE SOMMER FESTEN ???

Endnu ingen tilmeldingerne – er du interesseret så skynd dig at send besked / indbetal.
Jeg havde ikke helt forstået at Frants var bortrejst 2 uger,så jeg alene skulle overtage projektet de næste uger.
Jeg bliver nødt til hurtigt at få afklaret, hvor mange der vil deltage til festen, for at kunne leje telt mm.

En HJÆLPER under Frants ferie vil være meget kærkomment – har du lidt tid til at give en hånd med så send en sms til 53 8165 73
TAKSOMMERFEST lørdag d 10 AUGUST kl 18.00

Byd dine naboer på din yndlingssalat og hjælp sommeren på vej!

Alle tager dug, tallerkner og bestik og glas samt en salat og kød/fisk/grøntsager til grilning + drikkevarer til det antal personer de selv er, så kan man dele som det falder en ind.

Hvis du har en lanterne må du gerne tage den med.

Pris 20 kr. for voksne over 15 år, børn er gratis. Pengene går til kaffe, te og velkomstdrink

Som indbetales på mobile Pay til Vibeke B 39 på nr 53 8165 73 senest mandag d. 5.8 med angivelse af navn, antal personer og adresse i OF (fx D 45) 

Festlige indslag modtages gerne.

En quiz, en sang, en leg er altid velkommen, sms til Frants B43, 30 22 16 53 eller Vibeke 53816573

OPGAVER

Vi beder om hjælp til :

Bartendere: Vibeke, Frants og 4 personer mere

Gril optænding i fællesgrill og medbragt grill, ansvarlige 2 personer

Oprydning 6 personer

DJ 2 personer (altså medbringe nogle gode playlister)

Hvis du gerne vil hjælpe med en af de opgaver vi beder om hjælp til, så send det også på sms til 53816573 og skriv hvad du ville kunne hjælpe med – så får du snarest nærmere besked.

Vi starter

kl 18 grillene tændes og der bydes på velkomstdrinks.

Man finder pladser (vejvis, det arrangerer vi efter tilmeldingerne) dækker op og pynter med blomster fra haverne

18:45 Middagen starter

ca kl 20 Kaffe og te

Der vil efter middagen være salg af øl, vand og vin til rimelige priser

20:30 musikken starter

kl 24 musikken slutter

00:30 oprydning

kl 9 søndag, tjek på oprydning

16.07.19

Hej naboer. På søndag den 21. juli er der loppemarked for alle ved klubhuset mellem 10 og 14. Sælg dine gamle lopper eller gør et godt køb. Der vil være forfriskninger i løbet af dagen til de fremmødte og is til børnene. Foreningen har flere bord-bænke-sæt som kan benyttes til stadeplads. Først til mølle. Vi håber at se så mange som muligt. I tilfælde af regn aflyses arrangementet dog. Håber vi ses!


12.07.19

Kære andelshavere.
Sol og sommer og vi alle har en mening.

Vores grønne mænd der går rundt og arbejde for foreningen laver et kæmpe stykke arbejde for at få Kvistgårds grønne områder til at se pæne ud. De knokler, når vi andre tager en slapper fra hverdagen.

Der er ikke inden for de sidste mange år blevet fældet og ryddet fællesområder, derfor sker dette nu.
Der bliver, som tidligere skrevet fældet mange træer og ryddet områder. Træer bliver gamle, rådner inden fra, så det ikke kan ses uden på og derved er til farer for områdets beboer mm.
Fællesområder bliver ryddet for buskads og hov, der finder man lige en bænk, som har stået der i rigtig mange år, gemt og rådnet op bag vildtvoksende ukrudt mm. 

Vi har dog i den sidste tid læst på fb og nu også oplevet, at der er andelshavere der ikke prissætter de grønnes mænds arbejde. 
De er blevet skældt ud og truet verbalt af medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen tager selvfølgelig klart afstand fra dette og henviser til OF fritids ordensregler § 12-1 om
Eksklusion. I følgende tilfælde kan et medlem ekskluderes af foreningen:
Hvis medlemmet eller andre tilknyttet parcellen udøver eller truer med fysisk vold eller udøver chikane over for de ansatte eller andre medlemmer.

Dette kan i nogle øre lyde hårdt at skulle skrive overstående, men vores medarbejder skal udfører et job, som bestyrelsen har bedt dem om. De skal ikke føle sig truet, når de går på arbejde, ej heller stå til regnskab for hvad bestyrelsen beslutter. 
Der er ingen medarbejdere der går rundt og laver noget der ikke er aftalt med bestyrelsen.

Bestyrelsen henstiller til at man møder de grønne mænd/ damer med et smil og hvis man undres over noget, kan man skrive til info@of-kvistgaard.dk 

Mv hilsen fra bestyrelsen med ønske om en god sommer.


9/7-19

Tak til alle der mødte op til medlemsmøde 30. juni, og bidrog med gode spørgsmål, samt engagement og opbakning omkring vigtige aktuelle sager. Hent referatet her.


14/6-19

Kære alle andelshaver, nu er ref. fra GF lagt på hjemmesiden.
Det er også hængt op i fælleshuset, hvis man ønsker det i papirerform, kan det udleveres, når der er åbent om søndagen. 
Vh bestyrelsen 

Du kan finde det nyeste og tidligere referater her


MEDLEMSMØDE 30/6!

D. 30/6 kl. 11.00-13.00 afholder vi et medlemsmøde i fælleshuset. Forslag til dagsorden skal sendes til info@of-kvistgaard.dk senest søndag d. 16/6. Bestyrelsen vil kort berette om den første tids arbejde i bestyrelsen og lidt om, hvad vi har gang i af projekter og opgaver. Derudover opfordrer vi alle til at melde sig til opgaver og danne grupper. Vi mangler et legepladsudvalg, et festudvalg og aktive deltagere til faste aktiviteter såsom storskrald, fællesarbejde o.l. Så kom glad.

Lagt på hjemmesiden 4. juni 2019


Fællesarbejde 7. juli og 18. august

På disse to datoer afholdes der fællesarbejde i foreningen. Information følger senere ang præcist mødetidspunkt, og mad og drikke på dagen.

Der udbetales 200 kr pr parcel til andelshavere, der deltager. 

Vi glæder os til en hyggelig dag, hvor vi får udrettet noget, og håber at se mange af jer.

Lagt på hjemmesiden 5. juni 2019


TILBAGEBETALING AF VINTERNØGLER

Vi har nu fået styr på banken og kan overføre penge. Så de der har vinternøgler, kan komme og få depositum tilbage.

Næste mulighed er bestyrelsens kontortid søndag d. 16/6 10.00-11.00.

HUSK: Medbring kontonummer så vi kan overføre pengene.

Lagt på hjemmesiden 4. juni 2019


14. marts 2019

VANDÅBNING

I år åbnes der for vandet 31. marts kl. 10 – medmindre der er hård frost.

Tidspunktet er kort før generalforsamlingen kl. 14, og vi håber, at så mange som muligt vil lægge vejen forbi deres parcel og sikre, at der ikke står haner åbne eller er brud.

Se eller lyt også gerne hos din nabo!

25. februar 2019

——————————————————————————————————————–

Kære alle i OF Kvistgård

Vores generalforsamling 31. marts nærmer sig – og der skal vælges en ny formand og flere nye bestyrelsesmedlemmer.

Elisabeth Windfeld søger genvalg, mens Gitte Miller, Benny Møller, Thierry Boisdon, Kasper Højbjerg og Barbara Zalewski ikke genopstiller. Det har forskellige og udramatiske årsager – f.eks. kommende hussalg og for fleres vedkommende stigende travlhed på arbejde.

Henrik Ege, der er trådt ud pga. uoverensstemmelser med resten af bestyrelsen, har ikke meldt ud om han stiller op igen.

I denne uforudsete situation håber vi, at mange andelshavere melder sig på banen!

Bestyrelsesarbejdet er levende, varieret og udfordrende – men vi har også erkendt hvor tidskrævende det er. Derfor bliver der arbejdet på at udlicitere flere opgaver til professionelle.

Hvordan hører I mere om på den kommende generalforsamling, hvor vi også glæder os til at fortælle jer om de samlede aktiviteter i det forløbne år.

Mød talstærkt op og giv jeres besyv med – det er jo alle vi andelshavere, der sammen gør OF Kvistgård til et dejligt sted at være!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

—————————————————————————————————————-

17. februar 2019

Kære alle – så har vi endelig fået løst problemet med hjemmesiden og kan redigere og uploade igen. 

Her et billede af vores fine nye indkørsel

26.oktober 2018

Kære alle andelshaver.
Hvis nogle er interesseret i fliser, som ligge på Nobel Plads, skal de hente dem hurtigst mulig.
Dette fordi der skal laves en p- plads samt fordelingsplads til fliser mm.
De tilbageværende fliser mm blive kvast og vil blive brugt, som stabil for projektet.
Mvh bestyrelsen Elisabeth

24.oktober 2018

Husk fællesmøde på søndag d.28 oktober  kl.11- 12 i klubhuset, hvor bestyrelsen vil orientere om de igangværende projekter og besvare – så godt som vi kan – de spørgsmål der måtte komme.

2.oktober 2018

Vaskeriet bliver lukket i vinterperioden. Badeværelset bliver åbnet for dem der køber en vinternøgle. Nøglen koster 850 kr. og man får 350 kr. tilbage hvis man afleverer den tilbage inden den 15 april 2019. Dem som er interesseret kan bestille en per mail (info@of-kvistgaard.dk ) inden den 21 oktober og hente den den 28 oktober i klubhuset mellem kl.11 og kl.12.

24. september 2018

OBS OBS OBS – Der lukkes periodisk for vandet på grund af vandspild. Pt er vores spild ca. 50% af vores daglige forbrug.

Fra søndag uge 39 til og med torsdag i uge 40 vil vandet være lukket på skift i områderne i dagtimerne i 05,-1 time. Om aftenen kan der være lukket for vandet mellem kl. 21-23 gennem hele ugen.

——————————————————————————————————–

27. august 2018

Dette billede viser forslag til placering af 30m sendemast – det skulle have været med sendt med ud i forbindelse med indkaldelse til den ekstraorninære GF

Udklip

——————————————————————————————————–

02. juli 2018 Fællesarbejde i udbud:

  • Vi skal have hovedrengøring i bad og toiletrum. Er det noget for dig hører vi gerne fra dig snarest muligt. Det vil være en stor hjælp at nogen melder sig på banen, så vi kan fordele opgaver lidt mellem os.
  • Vi mangler en 3. person, der kan indgå i rengøringsteamet. Det skal helst være en, der har erfaring med rengøring og er fleksibel i forhold til at bytte rundt på vagtplanen. Det omhandler rengøring af toiletter, bad, og vaskerum – hver 3. uge ca. 8 timer. Det er timebetalt og skattepligtig indkomst.

———————————————————————————————————-

    • Kalenderen er opdateret med datoer for fællesarbejder, sommerfest og åbningstid på kontoret. Den kommende weekend 26/5 – 27/5 holder vi åbningstid lørdag i stedet for søndag.
  • Vi holder fællesarbejde første gang d. 10.6.2018 fra kl. 09 – 12 – det bliver hyggeligt at se gamle og nye i foreningen. Medbring selv arbejdshandsker.

 

VANDÅBNING

Vandet bliver åbnet søndag den 25. marts kl.12.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at vi stærkt anbefaler, at du venter med at åbne for egen stophane, indtil der ikke er mere frost.

Hver parcelindehaver har ansvaret for vandskade på egne installationer, dvs. alle vandrør fra stophanen og videre ind i huset.

Vi vil bede alle om at holde ekstra øje med naboers huse, da vi er klar over, at der er parceller, hvor der ikke er lukket korrekt for vand i stophanen og/eller tømt deres vandrør ind i huset.

Har du en defekt stophane, skal du kontakte foreningen omgående. Helst på mail info@of-kvistgaard.dk da hele bestyrelsen har adgang til denne. Alternativt i nødstilfælde på telefon 28763911 (Henrik)