Velkommen

 

Der afholdes ingen generalforsamling i OF Kvistgård i foråret 2021, da den må udskydes grundet smittesituationen.

Den nye dato for generalforsamling er lørdag 31. juli 2021. Den afholdes i Idrætshuset på Reerstrupvej 2. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 30. juni. Senest 16. juli udsender bestyrelsen indkaldelse med indkommende forslag.

Bemærk: Endnu en udskydelse kan blive nødvendig, afhængigt af smittetal og regeringens udmeldinger. I så fald vil vi holde fast i datoen for indkommende forslag, og gennemføre senere på året med de forslag, vi har modtaget pr. 30. juni.

Foreningens vedtægter tillader desværre ikke, at vi afholder online generalforsamling.

Vandåbning

 Vi åbner for vandet d 13/3 klokken 10 (med mindre frosten kommer stærkt tilbage).

Erfaringen viser, at der altid ryger nogle gamle stophaner eller andet, som kan oversvømme huse og haver med vandspild og skader til følge.

Derfor har vi brug for et korps af frivillige, der vil gå rundt i foreningen, lytte efter strømmende vand, og gå ind i en have hvis de kan høre, at noget løber. Jo flere, jo hurtigere går det.

Hvis du vil deltage, så mød op ved Fælleshuset klokken 13 på dagen, så danner vi grupper.

 

Nedenfor lidt info om forholdene i foreningen frem til vi ses i sæson 2021, som starter 1. april.
Vand og vask
Vaskeriet og vand bliver lukket kl 15 søndag 1/11. Du skal huske at lukke på din stophane og tappe vandet af dine rør med pumpe eller kompressor. Tøm også vandvarmer. Tag evt udendørs blandingsbatteri ned, som skal opbevares frostfrit. Hvis du er ny og ikke har gjort det før, spørg naboer eller de tidligere ejere til råds.
Adgang
Man skal huske at tømme sin postkasse da der bliver sat hegn op foran dem. Den automatiske dørlås til fælleshuset bliver sat til, så man hele døgnet skal bruge sin nøgle for at komme ind. Rengøring i bad og wc bliver udført sjældnere. Derfor bedes man selv sørge for at der ser pænt og rent ud, når man forlader faciliteterne (som man for øvrigt altid skal gøre).
Skrald
Der vil stå 3 containere til dagrenovation ved fælleshuset. Disse skal dække behovet for hele områdets parceller. De vil blive tømt en gang om ugen. Vigtigt: Vi henstiller til, at man KUN lægger dagrenovation i, da de ellers hurtigt bliver fyldte. Godt efterår og god vinter til alle. Pas på jer selv derude.
Mange hilsener fra bestyrelsen