Spildevand

Læs her den sidste nye status fra vores udvalg.

Den 28. november (opdateret med bilag 2/12)

Medlemsnyt-om-spildevandsproblematikken.pdf

Medfølgende bilag: Klagesvar-til-Naevnets-hus.pdf og Afgoerelse-i-klagenaevnet-nedsivningstilladelse.pdf

Dnn 27. september

Info-brev-spildevand.pdf

Den 5. februar 2023

Spildevand-Kvistgaard-dd.pdf

Den 19. december 2022

Dokumenter-vedr.-spildevand

Helsingør Kommunes brev vedr. indsendelse af klage til Klagenævnet

Kære bestyrelser

Jeg har i dag videresendt jeres og Danmarks Naturfredningsforenings klage til klagenævnet, sammen med kommunens bemærkninger. DN’s klage har klagenummer 1041842.

Som aftalt sender jeg her kopi af vores bemærkninger. Samtidig sender jeg en nedsivningsvejledning, hvor I kan læse mere om nedsivning og krav til bundfældningstanke. Endelig har jeg vedhæftet det brev, som vi har fået at miljøstyrelsen. I fik kopi af det på vores møde – nu har I det digitalt.

Jeg vender tilbage i forhold til de øvrige punkter, som vi drøftede.

God weekend.

Venlig hilsen

Dorthe Pedersen

Biolog

Natur og Vand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52

3000 Helsingør

Direkte: +45 49 28 25 85

E-mail: dpe02@helsingor.dk

Web: www.helsingor.dk

cid:image001.png@01D00EE8.21E28800

Nedsivningsvejledning

/Nedsivningsvejledning-okt-2000.pdf

Helsingør kommunes svar på vores klage.

Helsingoer-Kommunes-bemaerkninger-til-klage.pdf